Papucsfej hímző/díszítő pályázat 2023.

A Szegedi Papucsért Alapítvány, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza pályázatot ír ki két témában.

1., TÉMA: TERVEZZ ÉS KÉSZÍTS SZEGEDI PAPUCSFEJET!

A pályázat témája: Egy pár szegedi papucs fej tervezése, hímzése, díszítése és kivitelezése

Olyan művek létrehozását várjuk a pályázóktól, amelyek a szegedi papucs hagyománykincs gondolatkörhöz kapcsolódnak és ennek vizuális jegyeit/attribútumait jelenítik meg. (lsd. a pályázati felhívás végén „A szegedi papucs vizuális jegyei/attribútumai”)

Célunk, hogy az UNESCO Nemzeti Kulturális Örökség listáján szereplő szegedi papucs készítésének és viselésének élő hagyományát minél szélesebb körben népszerűsítsük és lehetőséget adjunk a viseletkultúrával, népi iparművészettel foglalkozó alkotóknak a bemutatkozásra.

Kategóriák:

1.a., hagyományos (a népi hagyománykincs formavilága, alapmotívumai, színei és technikái szerint készült tervek alapján kivitelezett egy pár papucsfej mintadarab )

1.b., újragondolt (technikában és/vagy motívumkincsben, színben átdolgozott tervek alapján kivitelezett egy pár papucsfej mintadarab) Az alkotók a tervezés és munka során alapanyag és technikai korlátozás nélkül szabadon hozhatnak létre egy pár papucsfejet.

 Célcsoport: Pályázhatnak kézművesek, népi iparművészek, iparművészek, művészeti felsőoktatás hallgatói, akik olyan pályamunkát hoznak létre, amely a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelel.

Nevezési feltételek: A meghirdetett alkategóriákban egy-egy alkotással pályázhat minden pályázó, egy kategóriában több pályázat nem adható be, de ugyanaz az alkotó mindkét kategóriába nyújthat be pályázatot.

Felhívjuk a művészeti felsőoktatásban hallgatók figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezésre beadott alkotásuk felsőoktatási intézményi keretek között készült, akkor a társszerzői jogoknak megfelelően a jelentkezéskor kötelező feltüntetni a kredit adatokat: iskola, évfolyam, témavezető tanár és téma feladat, ill. diplomamunka megjelöléssel.

A pályázó kijelenti, hogy a beadott pályamunkát saját maga készítette. A kivitelezés során szakmai segítség igénybe vehető.

Alapanyag és technika: Az 1.a. kategóriában igazodva a hagyományhoz. Az 1.b. kategóriában kötöttségek nélkül.

Méret: Az egy pár papucsfej A4 fekvő formátumban dokumentálva síkban, megfelelő csomagolásban, dossziéban, keretben. A pályázati anyag hátoldalán névvel ellátva.

A kész pályázati anyag méretei: Az 1 pár papucsfej két darabja vízszintesen egymás mellett elhelyezve. Szélesség max. 30 cm, magasság 22 cm. ( +/- 10% eltéréssel)

Beadási határidő: 2024. március 20.

Beadás módja: Személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy postán

Népművészeti Egyesületek Szövetsége

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

+36 1 214 3523, • neszfolk@nesz.hu

Szakmai kérdésekre Attalai Zita papucstervező válaszol: szegedipapucspalyazat@gmail.com

Melléklet:

– A pályázó szakmai életrajza

– Elérhetősége lakcím, telefon, email, weboldal

– a pályázati munkáról szóló személyes üzenet max 1000 karakterben

A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. A zsűri döntése nem fellebbezhető meg.

A zsűri döntéséről az érintett pályázók 2024. április 20-ig kapnak emailben értesítést.

Az alkotókat a Támogatóink által felajánlott díjakkal jutalmazzuk minden kategóriában. A díj adományozóiról és a díjazott alkotásokról, valamint a pályázat eredményéről a szegedipapucs.info weboldalon részletes információkat teszünk közzé.

A pályázatra beérkezett művekből a VI. Szegedi Papucs Napján – 2024 júniusában – kiállítást rendezünk Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agórában.

A kiállítás után a pályázatok visszaadásának tervezett időpontja: 2025. június.

A pályázat benyújtásával a Pályázó:

 • elfogadja a jelen pályázati felhívás tartalmát, ezen belül elfogadja a részvételi feltételeket,
 • hozzájárul, hogy a pályázati anyagáról készült fotó és a pályázó neve megjelenjen az eseményt ismertető, népszerűsítő felületeken (média, internet, újság stb.),
 • hozzájárul a saját adatainak a következő célok érdekében történő kezeléséhez: a megadott adatokat a Szegedi Papucsért Alapítvány a pályázat elbíráláshoz, a nyertesek tájékoztatásához és a nyertesek nevének saját weboldalán történő feltüntetéséhez használja.
 • kijelenti, hogy költségtérítésre, egyéb díjazásra nem tart igényt.

 2., TÉMA: TERVEZZ SZEGEDI PAPUCSFEJET! – RAJZPÁLYÁZAT

A pályázat témája: Szegedi papucs fej tervezése, vizuális megjelenítése

Olyan rajzokat várjuk a pályázóktól, amelyek a szegedi papucs díszítésének jegyeit használják fel hagyományos vagy újragondolt formában. (lsd. a pályázati felhívás végén „A szegedi papucs vizuális jegyei/attribútumai”)

Célunk, hogy az UNESCO Nemzeti Kulturális Örökség nemzeti listáján szereplő szegedi papucs készítésének és viselésének élő hagyományát a fiatalok között népszerűsítsük.

Célcsoport: Pályázhatnak általános és középiskolai diákok, akik olyan pályamunkát hoznak létre, amely a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelel.

2.a., Célcsoport: 9-15 éves korosztály

2.b., Célcsoport: 14-20 éves korosztály

Minden pályázó egy alkotással pályázhat.

Alapanyag és technika: Kötöttségek nélkül készíthető színes kézi rajz, terv, festés, tusrajz, tempera, vízfesték, pasztell, ragasztás, kollázs, montázs, számítógépes rajz, akár vegyes technikával is, az egyéni szabad alkotás lehetőségei szerint.

Méret: A4

Beadási határidő: 2024. március 20.

Beadás módja: Személyesen előre egyeztetett időpontban vagy postán:

Népművészeti Egyesületek Szövetsége

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

+36 1 214 3523, • neszfolk@nesz.hu

 A pályázati anyagokat saját vagy kapcsolattartó nevével, e-mail címével, telefonszámával és a készítő nevével, életkorával, készítés helyével ellátva.

A pályázatokhoz mellékelhető a pályázati munkáról szóló személyes üzenet max.1000 karakterben.

A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. Az értékelés korosztályonként történik.

A zsűri döntése nem fellebbezhető meg.

A zsűri döntéséről az érintett pályázók 2024. április 30-ig kapnak emailben értesítést.

A zsűri által kihirdetett nyerteseket a Támogatóink által felajánlott díjakkal jutalmazzuk minden kategóriában. A díj adományozóiról és a díjazott alkotásokról és a pályázat eredményéről a szegedipapucs.info weboldalon részletes információkat teszünk közzé

A legszebb alkotásokból a VI. Szegedi Papucs Napján – 2024 júniusában – kiállítást rendezünk Szegeden a Szent-Györgyi Agórában.

A pályázat benyújtásával a Pályázó (vagy a pályázatot benyújtó nagykorú személy)

 • elfogadja a jelen pályázati felhívás tartalmát, ezen belül elfogadja a részvételi feltételeket;
 • szavatolja, hogy a pályázó gyermek a programban részvételre jogosult (a fenti korosztályokba tartozik, a pályázati anyagon feltüntetett kora valós, a rajzot ő készítette);
 • amennyiben a pályázatot nem a gyermek törvényes képviselője nyújtja be, a jelentkezési lapot kitöltő nagykorú személy (például pedagógus) szavatolja, hogy a pályázat benyújtásához és a gyermek adatainak kezeléséhez a gyermek törvényes képviselője is hozzájárult; és hogy ő maga jogosult a gyermek nevében a pályázat benyújtására;
 • hozzájárul, hogy a pályázati anyagáról készült fotó és a pályázó neve az eseményt ismertető, népszerűsítő felületeken (média, internet, újság stb.) is szerepelhet;
 • hozzájárul (és a törvényes képviselő hozzájárul) a saját és a pályázó gyermek adatainak a következő célok érdekében történő kezeléséhez: a megadott adatokat a Szegedi Papucsért Alapítvány a pályázat elbíráláshoz, a nyertesek tájékoztatásához és a nyertesek nevének saját weboldalán történő feltüntetéséhez használja;
 • elfogadja, hogy a benyújtott rajzok az alapítvány gyűjteményébe kerülnek, azokat az alapítvány kiállíthatja, saját nyomtatott és online felületein használhatja;
 • tudomásul veszi, hogy az alapítvány a rajzokat nem értékesíti;
 • kijelenti, hogy költségtérítésre, egyéb díjazásra nem tart igényt.

 A szegedi papucs vizuális jegyei/attribútumai

A papucsviselet a török hódoltság után terjedt el Magyarországon a XVI. századtól kezdve. A szegedi papucsfajták közül a legrégebbi az alacsony sarkú, fekete bársonyfejű, zöld pettyekkel hímzett, raffolt szalagos, kézzel készített ún. törökpapucs. Keskeny orrformája erősen felfelé hajlott, szártető része paszpollal szegett. Mivel egy piskóta formára hasonlító egylábas kaptafa formára készült, ezért mondják, hogy a „szegedi papucsnak nincs párja” ún. forgatós volt, vagyis nem különbözött a jobb láb a baltól. Felváltva hordták a jobb és a bal lábra, így a járás általi kitaposás után vette fel a láb formáját.

A szeged környéki mezei virágok hímzés motívumaival díszített piros bársony papucsot elsősorban otthoni vendégfogadáshoz és ünnepi alkalomra viselték. Fő motívuma a pipacs, mellette a búzavirág, imola, gyöngyvirág, búzakalász és apró színes virágok és levelek stilizált alakzatban jelennek meg. A papucs fejrészének alapanyaga textil, pamutbársony. Színe változatos, oldala („szár-része”) és sarka, talpbélése bőrből készül.

Az 1879-es szegedi árvíz után vált a városiasodó életforma mindennapjainak részévé, amikor a sáros utakra kőburkolat került. A piros papucs az újmenyecskék lakodalmi öltözékéhez is hozzátartozott. Az eljegyzéskor a vőlegény fehér színű jegypapucsot ajándékozott a menyasszonynak. A XX. század első felében divat volt a selyömpapucs, amely a vele együtt viselt ruha selyméből készült. A gyöngyökkel és flitterekkel díszített pillangós papucs a bálba illett. A selyemfonalból készült pompom néha egyszínű néha pedig kevertszálas változatos színekben kerül a papucsra.

A hímzése és egyéb díszítései gyakran egyedi, tájegységenként változó, viselőjének gazdagságát és társadalmi rangját is tükrözte.

Ez a kiírás nem minősül az Áht szerinti pályázatnak.