A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 1982-ben alakult a megyében élő és dolgozó, akkor még elsősorban amatőr tárgyalkotó népművészekből. Az ország minden megyéjében kezdeményezték, elsősorban a megyei-városi közművelődési intézmények segítségével ezeknek a szakmai-érdekvédelmi szervezeteknek a megalakítását.

Jelenleg, a közhasznúság feltételeit teljesítve közhasznú civil szervezetként működünk, önkéntes tagsággal, a közjegyző által jóváhagyott alapszabállyal és minden az 1989-es II. , az egyesülési törvény által meghatározott működési feltétellel.

153 fős tagságunk Hajdú-Bihar megye 15 településén tevékenykedik, továbbá budapesti, Jász-Nagykun Szolnok megyei és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élő alkotók is erősítik a szervezetet.

A tagjaink egy részének a választott népi kézműves szakma a megélhetését biztosítja, ők népi iparművész címmel rendelkező, a Népművészet Mestere címet elért egyéni vállalkozók. A hagyományos kézműves szakmák közül fazekas, kovács, rézműves, mézeskalácsos, kosárfonó, szalmafonó, késes, szűrrátétes, viseletvarró szakmát képviselik. A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályától pályázat útján elnyerhető népi iparművész cím mellett sokan szakmunkás bizonyítványt és szakoktatói végzettséget is szereztek.

A közösség másik csoportját alkotják a máig amatőr státuszban dolgozók, akik közül sokan szintén elérték a népi iparművész címet és a Népművészet Mestere kitüntetést, megszerezték a szakmunkás és a szakoktatói bizonyítványt is. Ők a szövő, népi hímző, csipkeverő, bőrös, nemezes, viseletvarró, faműves, csont és szarufaragó mesterségek művelői. A mindennapokban ők hobbiként foglalkoznak a hagyományos népi kézműves mesterségekkel, foglakozásuk szerint pedagógusok, egészségügyi dolgozók, diákok, és nyugdíjasok. Az egyesület tagjai között 62 fő népi iparművész,16 szakoktató és játszóház vezető van. A legkiválóbb alkotóik elnyerték a Népművészet Mestere címet. Az egyesületben jelenleg 10 fő Népművészet Mestere tevékenykedik. A 35 év alatti tagok közül 14-en a Népművészet Ifjú Mestere címmel rendelkeznek, 5 tagunk Junior Prima Primissima Junior díjas.

Az egyesület vezetőségét az elnök, a titkár, a gazdasági vezető és a 3 fős ellenőrző bizottság alkotja. Mellettük működik a szakmai bizottságok vezetőiből álló tanácsadó testület, amely 5 fős.  Alapszabályunknak megfelelően célunk a népi kézművesség hagyományinak feltárása, ápolása, hiteles és értéket hordozó mindennapi használati és ünnepi tárgyak készítése, ezek bemutatása és értékesítésének elősegítése.

Fontos feladatunknak tartjuk az alkotók ismereteinek folyamatos gazdagítását és a közelebbi—távolabbi környezetük hagyományőrző tevékenységének támogatását.

Rendszeres programjaink nyári alkotótáborok szervezése tagjaik és minden érdeklődő számára, az évközi folyamatos képzések, továbbképzések megszervezése, szakkörök fenntartása, szolgáltató tevékenység a város és a megye érdeklő lakosai számára .A megyében élő és alkotó népi kézművesek számára több mint 10 éve szervezzük a Hagyományok Háza Nép Iparművészeti Osztálya szakemberei részvételével a vidéki szakmai minősítést, amellyel régiós feladatot is vállalunk.

Éves szinten 8-12 kiállítást szervezünk alkotóink munkáiból, legtöbbször tematikus, belső pályázat meghirdetésével. A bemutatókat elsősorban a megyében illetve a lehetőségek szerint a régióban és Budapesten valamint évente 1-2 alkalommal külföldön tartjuk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a megyében és Debrecenben tevékenykedő közművelődési intézményekkel és civil szervezetekkel való aktív kapcsolatra, hiszen egyesületünk vállalta a megye tárgyalkotó népművészeti mozgalmának folyamatos fenntartását.

2013-2015 között a Nemzeti Művelődési Intézettel Szolgáltatási Szerződést kötöttünk  Hajdú-Bihar megye népi kézműves mozgalmai szervezésére, közösségek módszertani segítésére, képzések, továbbképzések, népi kézműves rendezvények megvalósítására. Tevékenységükkel kapcsolódtunk a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája munkájához, annak kiemelt programjaihoz.

2014 őszétől a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával részt kaptunk kulturális közmunkaprogramban, 1 szakképzett fiatal segíti az egyesület tevékenységét.

2014 nyarán Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése Közművelődési Megállapodást kötött az egyesületünkkel. Ennek alapján az egyesület biztosítja a Debrecen és vonzáskörzete lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és érvényesülését, valamint a lakossága számára közművelődési szolgáltatásokat lát el a tv. 76.§-78.§-ában megfogalmazottakra.

Együttműködési Megállapodást kötöttük a Debreceni Déri Múzeummal, a Debreceni Művelődési Központtal, a Kézműves Alapítvánnyal. Az egyesület alapító közösségként megbecsült tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, alkotóháza révén a Magyarországi Népi Kézműves Alkotóházak Országos Szervezetének. Kiváló munkakapcsolatban vagyunk a Hagyományok Házával, a Néprajzi Múzeummal, a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal, a megye művelődési házaival és a nádudvari székhelyű  Kézműves Szakiskolával.

Évek óta felvállaljuk a regionális központ szakmai feladatait, melyeket az országos szakmai szervezetektől, a Hagyományok Házától és a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől kaptunk. Szakmai konferenciákat, pályázati kiállításokat szervezünk az Észak-alföldi Régióban tevékenykedő 8 tagszervezet alkotói számára.

Kiemelt rendezvényünk, – 2000 óta kétévente a Debreceni Nemzetközi Fazekas Fesztivál, amelyhez országos meghirdetésű fazekas pályázat, szakmai konferencia és két és fél napos kézműves vásár tartozik.

Önálló kezdeményezésünk 2011 óta a Debreceni Népi Kézműves Fesztivál, ahol a két napos program során bemutatjuk egyesületük mestereit, hagyományos debreceni népi kismesterségeket, műhelyeket. Lehetőséget teremtünk arra, hogy az érdeklődők megismerjék az alkotó folyamat egyszerűbb elemeit, ki is próbálhassák azokat. A gyerekek számára meghirdetjük a Hét Próbás Ifjú Mester kézműves vetélkedőt.

Tagjaink részére biztosítjuk a rendszeres részvételt a nagy országos népi kézműves programokon, Budapesten a Mesterségek Ünnepén, Gyulán a Körösvölgyi Sokadalmon, a Hortobágyi Lovas Napokon, Borfesztiválokon és a helyi rendezvényeken (Cívis Korzó, Nyitott Városháza, a megye városaiban a városnapokon stb.)

Egyesületük hívta életre, indította el és működtette Debrecenben 4 éven át a Tímárházat, Kézművesek Házát, mint a debreceni népi kézművességet bemutató közművelődési intézményt. Az egyesület alkotói jelenleg is dolgoznak az ottani látványműhelyekben, tanítják a felnőtt és gyermek látogatókat a népi kézművesség alapismereteire. Kiváló alkotóink tevékenykednek a 2007-ben életre hívott Hortobágyi Látogatóközpont kézműves műhelyeiben. Tagjaik, a megye népi kézműves alkotóházait tartják fenn. Nádudvaron a fazekasok működtetik műhelyeiket, Hajdúszoboszlón a Gyapjúsházat. Ezekben az alkotóházakban rendszeresen szerveznek egyesületi szakmai alkotótáborokat, kiállításokat.

Több mint 25 éven keresztül egyesületi tagjaik nyári táborainak, szakmai találkozóinak színhelye volt a Hosszúpályi úti Népművészeti Alkotóház, melynek külső képét, belső berendezését fafaragóik, szövőik, fazekasaik alkotásai díszítik.

2013 végén a debreceni Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Sport Osztálya javaslatára az egyesület részére közösségi teret bocsátott rendelkezésre, mely Népi Mesterségek Háza néven az egyesület telephelye lett. A 120 m2-es cívis ház részben népi kézműves műhelyeket- hímző, szövő, csipkekészítő, fazekas, bútorfestő, gyöngyfűző csoportokat indítottunk, állandó kiállítást rendeztünk be a Népművészet Mestereinek alkotásaiból. Mára a szakmai képzések-továbbképzések, közösségi programok, az egyesület managementje adminisztratív munkáinak helyszíne a Debrecen, Hatvan u. 57 alatti  Népi Mesterségek Háza.

Tagjaink a világ sok táján megfordultak már, elvitték a rangos magyar, a debreceni és a hajdú-bihari népi kultúrát. Különböző felkérésekre kiállításokon, kézműves bemutatókon vállaltak megjelenést: Japánban, Kanadában, Marokkóban, Kínában és az európai országok között szinte mindenütt.

2017-ben ünnepelte az egyesület megalakulásunk 35. évfordulóját, ennek alkalmából Balmazújvárosban a Semsey Kastélyban kiállításon mutattuk meg önmagunknak és barátainknak azt, hol tart ma a népi kézművesség az Észak- Kelet-magyarországi Hajdú-Bihar megyében. A kiállításon látható alkotások a magyar nyelvterület hagyományaira épülő népi iparművészeti alkotások voltak, országos pályázatok díjnyertes munkái, melyek reprezentálták az elmúlt 35 év legszebb alkotásait.

A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 2017 január 22-én, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége felterjesztésére elnyerte a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjat, melyet a Kulturális Államtitkára adott át.

Az elmúlt 35 évben az országos szakmai pályázatokon mindig díjazottak voltak alkotóik, valamint az Élő Népművészet -országos népi kézműves pályázaton- melyet 3-4 évente hirdetnek meg a tárgyalkotó népművészeknek. Legutóbb több mint 20 díjat kaptak, ami jelzi igényes munkájukat.

Alkotó közösségeink közül a fafaragó csoport kapott több alkalommal Kiváló Együttes címet, hímző csoportjaink 4 alkalommal, szövőink 2 alkalommal nyerték el a Gránátalma díjat, egyéni alkotóik Hagyományőrző díjjal, Aranykoszorú díjjal, Király Zsiga díjjal, az országos pályázat Gránátalma díjaival büszkélkedhetnek.

Tagjaink oktató tevékenysége országosan is elismert, az Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatokon évek óta díjakat kapnak a fiatal pályázóik, akik mögött ott állnak egyesületük mesterei segítő munkájukkal.

A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület olyan baráti-szakmai közösség, amely rendkívül elhivatottan, kiemelkedő szakmai színvonalon képviseli a magyar népművészet, népi kézművesség ügyét immár 35 éve.

 

ALAPSZABÁLY

Hbmne Alapszabály 2016-os